Hoeveel tijd kost het opzetten van een subsidieproject?

Het opzetten en schrijven van een projectvoorstel voor het aanvragen van Europese subsidie voor onderzoek of innovatie kost tijd.

De benodigde tijd is afhankelijk van:

  • Het aantal (internationale) partners betrokken bij het project.
  • Het type partners. Zijn dit onderzoekers, beleidsmakers, ondernemers etc. Verschillende type partners betekent over het algemeen dat er meer tijd nodig is om doelen af te stemmen in verband met de diversiteit in belangen.
  • De mate waarin de (internationale) partners betrokken zijn bij het schrijfproces. Het is handig om hier vooraf duidelijke afspraken over te maken.
  • Zelf een projectvoorstel schrijven of een subsidiebureau inhuren: gespecialiseerde subsidiebureaus kunnen werk uit handen nemen omdat zij de voorwaarden kennen, ervaring hebben met de regelingen en het voorstel kunnen structureren. De initiator levert over het algemeen echter de inhoud/kennis. Dit betekent dat zorgvuldige en continue afstemming met het subsidiebureau nodig blijft.
  • Type call / projectvoorstel.

Globaal betekent dit rekening houden met de volgende tijdspanne:

Uitwerken van projectidee, inventariseren van gerelateerde onderzoeks- en innovatieprojecten, oriëntatie op financiering 3-6 maanden
Formeren van consortium en schrijven van projectvoorstel 2-6 maanden
Indiening projectvoorstel, evaluatie door subsidieverstrekker, honorering en ondertekenen subsidieovereenkomst 3-6 maanden

In totaal kan het ongeveer anderhalf jaar duren voordat een project kan starten (van idee tot ondertekening van de subsidieovereenkomst). Dit kan echter sterk variëren, afhankelijk van de subsidieverstrekker.