De landen en gebieden waar de diverse fondsen en subsidies zich op richten staan aangegeven in deze tabel.