Waar vind ik openstaande Calls for Proposals?

Subsidies/fondsen Calls
Horizon 2020 Onderzoeks- en innovatieprogramma Calls for proposals worden gepubliceerd op het Funding en tender portal van de Europese Commissie. Calls/topics worden beschreven in de werkprogramma’s.
EIT Knowlegde and Innovation Communities (KICs) en Climate KIC Ieder KIC ontwikkelt een eigen programma met calls voor proposals. De calls worden gepubliceerd op de websites van de diverse KICS. De calls van Climate KIC verschijnen hier.
COST: Cooperation in Science and Technology Informatie voor het indienen van een voorstel naar aanleiding van de open call is hier te vinden.
Joint Programming Initiatives, Artikel 185 netwerken, ERA-netten De calls van deze netwerken worden hier gepubliceerd. Ook vindt publicatie plaats op de websites van de desbetreffende netwerken.
Contractual Public Private Partnerships (cPPPs), zoals SPIRE Calls for proposals worden gepubliceerd op het Funding en tender portal van de Europese Commissie.
ESFRI-roadmap Verdere informatie is hier te vinden.
LIFE Jaarlijks wordt op de LIFE website een nieuwe call gepubliceerd.
CEF Transport en TEN-T Informatie over calls staat hier.
EFRO: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

 

Informatie over calls staat op de volgende websites: Nationale programma’s: OP Noord, OP Oost, OP Zuid en Kansen voor West.

Interreg A: Nederland-Duitsland, Euregio Maas Rijn, Vlaanderen Nederland, 2 Zeeën

Interreg B: Interreg North Sea Region (NSR), Interreg North-West Europe (NWE)

Interreg Europa

ELFPO (POP): Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Loketten voor de aanvraag van de subsidies zijn ondergebracht bij de Nederlandse provincies. Het regiebureau geeft informatie over de openstellingen.
EFMZV: Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij Verdere informatie is hier te vinden.
EU tenders EU tenders worden hier gepubliceerd.