Welke afwegingen moet ik vooraf maken?

Wilt u een subsidieaanvraag doen voor een Europees kennis- of innovatieproject? Hieronder enkele punten ter overweging voordat u begint met de aanvraag:

  • Wat is de toegevoegde waarde van dit nieuwe project? Welke verwante projecten zijn al uitgevoerd? Is er behoefte aan dit nieuwe project?
  • Wat brengt het project op? (Denk hierbij niet alleen aan financiering, maar ook aan wetenschappelijk aanzien, samenwerking met nieuwe partners uitproberen, toegang tot kennis, ervaring in het buitenland opdoen, netwerk opbouwen, toegang tot nieuwe klanten en reputatie opbouwen in nieuwe disciplines.)
  • Hoeveel procent subsidie krijg ik? Kan ik de benodigde cofinanciering opbrengen?
  • Heb ik voldoende capaciteit om het project te coördineren, of zal ik een consortium zoeken om bij aan te sluiten?
  • Heb ik voldoende capaciteit om het project uit te voeren? Wie zou dat anders kunnen doen/wie kan ik hiervoor inhuren?
  • Hoeveel werk moet ik voor de aanvraag doen in verhouding tot de opbrengst?
  • Kan Intellectueel Eigendom een probleem opleveren?
  • Welk percentage van de aanvragen wordt gehonoreerd? Hoe groot is de competitie? Staat dit in verhouding tot de hoeveelheid werk van een aanvraag?
  • Voldoe ik aan alle voorwaarden als aanvrager?
  • Het aanvragen en evalueren van een Europees subsidieproject neemt over het algemeen ten minste een jaar tot anderhalf jaar in beslag. Houd hier rekening mee.