Het LIFE-programma is onderdeel van het Meerjarig Financieel Kader (MFK). Het programma wordt na goedkeuring door het Europees Parlement en de Europese Raad vastgelegd in een verordening. Het programma bestaat uit meerjarige werkprogramma’s.

Wie zijn verantwoordelijk voor het LIFE-programma?
Bij de Europese Commissie zijn DG Environment en DG Climate Action verantwoordelijk voor het programma. Het dagelijks management wordt uitgevoerd door het Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME).

Welke Nederlandse organisaties zijn erbij betrokken?
Het programmacomité van LIFE (LIFE Committee) bestaat uit nationale delegatieleden die eenmaal per jaar samenkomen om de resultaten van het lopende of afgeronde werkprogramma te monitoren en te evalueren. De conclusies worden meegenomen in de ontwikkeling van het Europese natuur- en milieubeleid en in het toekomstige werkprogramma. Voor het opstellen van de werkprogramma’s worden workshops georganiseerd met de LIFE Committeeleden en deskundigen. In de Nederlandse delegatie zitten vertegenwoordigers van de ministeries van EZK en IenW. In Nederland is RVO.nl het National Contact Point voor LIFE.