Kenniscentrum Europa decentraal
Europa decentraal is het kenniscentrum voor Europees recht en beleid voor decentrale overheden. Het is in 2002 opgericht door het Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW).

Doel van het centrum is het vergroten van de kennis en expertise over Europees wet- en regelgeving en de juiste toepassing ervan bij de decentrale overheden. Het kenniscentrum geeft ook informatie over diverse Europese fondsen.

Europa Nu
De website Europa Nu wil de burger in staat stellen zelf een oordeel te vormen over hoe de Europese Unie invloed heeft op ons leven, en hoe wij meebeslissen in Europa. De redactie is onafhankelijk van de Europese Unie en haar instellingen. Europa Nu is een initiatief van PDC Informatie Architectuur en wordt mede mogelijk gemaakt door het Montesquieu Instituut.

De site geeft antwoord op vragen als:

  • Hoe zit de Europese Unie in elkaar?
  • Wat kan de Europese Unie voor de Nederlandse burger betekenen?
  • Wat is de beste taakverdeling tussen ‘Brussel’ en de lidstaten?
  • Welke mogelijkheden hebben Nederlandse politici, belangenorganisaties en burgers om de Europese besluitvorming te beïnvloeden?

Neth-ER
De Vereniging Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) is opgericht om het Nederlands kennisveld te informeren over de Europese beleidsontwikkelingen op het gebied van onderzoek en innovatie en onderwijs. Op de website is veel informatie te vinden over de Europese programma’s en structuur- en investeringsfondsen. Daarnaast kunt u zich abonneren op de elektronische nieuwsbrief.