In een European Technology Platform (ETP) stellen bedrijven en onderzoeksinstellingen samen een strategische onderzoeksagenda vast voor een specifiek technologiegebied. De industrie neemt daarbij meestal het initiatief.

Welk voordeel heeft deelname aan ETP’s?
ETP’s zijn onafhankelijke fora met eigen financiering. Ze staan open voor nieuwe leden. Naast bedrijven zijn dit onderzoeksinstellingen en publiek uitvoerende organisaties, zoals Rijkswaterstaat. Deelname geeft toegang tot Europese netwerken, en daarmee potentiële deelname aan strategische Europese projecten.

Wat is de link met de Europese Commissie?
De ETP’s specificeren onderzoeks- en innovatieprioriteiten en hebben aanzienlijke invloed op het Europese onderzoeksbeleid. Ze gebruiken hun Strategische Kennis- en innovatieagenda’s om de werkprogramma’s van Horizon 2020 te beïnvloeden. Ook zijn de ETP’s gewilde stakeholders voor Joint Programming Initiatives (JPI’s) en European Innovation Partnerships (EIP’s).

Welke Platforms zijn belangrijk voor water en klimaat?
WssTP, SusChem, Waterborne en TP Ocean.