Ocean Energy Europe (OEE) is een netwerk van ocean energy-professionals. Wereldwijd zijn ongeveer 120 organisaties en bedrijven aangesloten. OEE vertegenwoordigt de belangen van deze organisaties.

De organisatie richt zich op de getijdenenergie (Tidal Energy), golfenergie (Wave Energy), osmose energie (Salinity Gradient) en thermische energie (Ocean Thermal Energy Conversion; OTEC). Het OEE organiseert jaarlijks een conferentie.

Het European Technology and Innovation Platform for Ocean Energy (ETIP Ocean) is opgezet door OEE en de Europese Commissie. Dit platform stelt prioriteiten op voor onderzoek en innovatie en adviseert over Europees en nationaal beleid. Daarnaast is TP Ocean nauw betrokken bij het Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan).

De volgende Nederlandse organisaties zijn betrokken bij OEE/TP Ocean: het Maritiem Research Instituut Nederland (Marin), Deltares, Wetsus, RoyalHaskoning DHV, Tocardo, Rijksuniversiteit Groningen en FUJI Film.