Wat is het doel van SusChem?
SusChem is het European Technology Platform (ETP) voor duurzame chemie en biochemie en is opgericht in 2004. Het platform richt zich voornamelijk op het verminderen van energieverbruik in de chemische industrie. Andere prioriteiten zijn onder meer circulaire economie en bio-economie.

Welke activiteiten voert SusChem uit?
Belangrijke activiteiten van SusChem zijn deelname aan publiek-private samenwerkingen (PPS), ondersteuning van nationale PPS, onderwijs en ondersteunen bij het verkrijgen van financiering voor projecten.

De Strategic Innovation and Research Agenda (SIRA) van SusChem heeft de volgende thema’s:

  1. Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials
  2. A Sustainable and Inclusive Bioeconomy
  3. Secure, Clean and Efficient energy
  4. Health, Demographic, Change and Wellbeing
  5. Smart, Green and Integrated Transport
  6. ICT and the Chemical Industry
  7. SusChem Horizontal Issues

Water komt in meerdere thema’s terug.

Suschem heeft daarnaast verschillende werkgroepen: Catalysis, Information and Communication Technologies (ICT), Materials for Energy, Sustainable Bioeconomy en Water.

Welke Nederlandse organisaties zijn lid?
SusChem werkt samen met nationale technologische platforms (NTP). Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) Chemie is het aanspreekpunt voor SusChemNL.