Waterborne is het European Technology Platform (ETP) voor de maritieme sector. Naast scheepsbouw gaat het platform ook over offshore, havens en waterwegen.

Welke activiteiten voert Waterborne uit?
Waterborne heeft een visiedocument opgesteld en een Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) met de volgende thema’s:

  • Energy Efficiency
  • Safety
  • Production
  • Maritime connected and automated transport
  • Green maritime

Welke Nederlandse organisaties zijn lid?
De stichting Nederland Maritiem Land is lid.