Waterborne is het European Technology Platform (ETP) voor de maritieme sector. Naast scheepsbouw gaat het platform ook over offshore, havens en waterwegen.

Welke activiteiten voert Waterborne uit?
Waterborne heeft een visiedocument en een Strategic Research Agenda opgesteld voor de volgende thema’s:

  • Ships & Shipping
  • Blue Growth
  • Ports & Infrastructure

Een uitgebreide toelichting op de visie en de Strategic Research Agenda vind je hier.

Welke Nederlandse organisaties zijn lid?
De stichting Nederland Maritiem Land is lid. Een overzicht van alle leden vind je op deze pagina.