Het Water Supply and Sanitation Technology Platform (WssTP) is het European Technology Platform (ETP) specifiek voor water.

Welke activiteiten voert WssTP uit?
Het WssTP neemt deel aan Europese onderzoeksfora en projecten en heeft een Strategic Innovation and Research Agenda (SIRA). Binnen WssTP zijn diverse werkgroepen actief op inhoudelijke thema’s. De werkgroepen organiseren bijeenkomsten en stellen prioriteiten op ten aanzien van onderzoek en innovatie. Deze prioriteiten worden ingebracht bij Horizon 2020.
Het platform heeft een eigen bescheiden budget voor onderzoek naar technologieën. Ook organiseert WssTP ieder jaar een netwerkbijeenkomst: ‘Water Innovation Europe’.

Welke organisaties zijn lid?
Nederlandse leden van WssTP zijn kennisinstellingen, bedrijven en publieke uitvoerende (koepel)organisaties. Voorbeelden hiervan zijn Deltares, TNO, KWR, Wetsus, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland (VEWIN), maar ook een bedrijf als Shell. Een overzicht van alle leden vindt u hier.