EurAqua: European network of Freshwater Research Organisations

EurAqua is een netwerkplatform van 24 nationale kennisinstellingen uit 22 lidstaten op het terrein van zoetwater.

Wat is het doel van EurAqua?
Het doel van het platform is het Europese onderzoek op het gebied van zoetwater te stimuleren en de uitwisseling van onderzoeksresultaten tussen de instellingen te versterken.

Wat zijn de prioriteiten van EurAqua?
EurAqua is een netwerkplatform en lobbyplatform voor Europese kennisinstellingen.

Welke activiteiten voert EurAqua uit?
EurAqua richt zich op de volgende vier activiteiten:

  1. ‘Science Collaboration’: EurAqua zet zich in voor een betere samenwerking en integratie van bestaande onderzoekfondsen en stimuleert en faciliteert kennisoverdracht tussen de 24 verschillende onderzoeksinstituten en daarbij aangesloten wetenschappers.
  2. ‘Science Policy Collaboration’: EuraAqua zet zich in om uitwisseling van wetenschappelijke kennis met de eindgebruiker te bevorderen met als doel het kennisniveau tussen de wetenschap en het beleid te verkleinen.
  3. ‘Research needs identification and validation’: EurAqua identificeert en valideert onderzoeksbehoeften om voorbereid te zijn op de uitdagingen van de toekomst.
  4. ‘Efficiency and strength of EurAqua’: EurAqua zet zich in om de informatievoorziening tussen haar partners zo efficiënt mogelijk te organiseren. Ook speelt het platform een stimulerende rol tussen zusterorganisaties elders in de wereld op het gebied van samenwerking en informatievoorziening.

Wat is de link met de Europese Commissie?
EurAqua heeft geen formele relatie met de EU. Door middel van het opstellen van ‘position papers’ probeert men het Europees en nationaal beleid te beïnvloeden.

Welke Nederlandse organisaties zijn lid?  
Vanuit Nederland is Deltares betrokken bij EurAqua.