EurEau: Network of the European Water Service Sector

EurEau is een Europees netwerkplatform en tevens lobbyorganisatie op het gebied van drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling.

Wat is het doel van EurEau?
Het doel van EurEau is de belangenbehartiging en lobby van de sector bij de Europese instituties.
EurEau heeft leden uit 26 EU lidstaten en de twee Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA)-landen Zwitserland en Noorwegen. De individuele leden zijn over het algemeen de nationale belangenorganisaties op het gebied van de drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling.

Wat zijn de prioriteiten en welke activiteiten voert EurEau uit?
EurEau richt zich op de volgende activiteiten:

  1. Het stimuleren van proactieve samenwerking tussen de leden om gezamenlijke problemen inzichtelijk te maken en aan te pakken, en coalities te bouwen op Europees niveau.
  2. Het zorgen voor een goede informatievoorziening richting beleidsmakers zodat deze op de hoogte zijn van de uitdagingen en problematiek binnen de sector. Verder zet de organisatie zich in voor bewustwording via campagnes en educatieprogramma’s. Tot slot stimuleert de organisatie kennisoverdracht tussen de leden op het gebied van best practices.
  3. Good governance.

Daarnaast stelt EurEau position papers op voor de beïnvloeding van beleidsmakers op Europees en nationaal niveau. Ook laat de organisatie onderzoek doen naar gezamenlijke problematiek.

Wat is de link met de Europese Commissie?
EurEau is een netwerkorganisatie voor leden en specifiek een lobbyorgaan. De organisatie maakt geen onderdeel uit van de Europese instituties, maar is er wel op gericht de belangen van de sector zo goed mogelijk te behartigen binnen de EU.

Welke organisaties uit Nederland zijn betrokken bij EurEau of werken met EurEau samen?
Nederlandse leden van EurEau zijn de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland (VEWIN). Bekijk op deze pagina welke organisaties nog meer lid zijn van EurEau.