EUWMA: European Union of Water Management Associations

De leden van de European Union of Water Management Associations (EUWMA) zijn koepelorganisaties van regionale en lokale publieke waterbeheerders van negen EU-lidstaten: België, Italië, Hongarije, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. EUWMA vertegenwoordigt daarmee 8.600 individuele organisaties.

Wat is het doel van EUWMA?
Het doel van EUWMA is het bevorderen van de samenwerking tussen de leden. Ook bevordert de organisatie het delen van informatie, het opstellen van position papers en beleidsdocumenten voor nationale overheden, de Europese Commissie, het Europees Parlement en andere relevante organisaties.

Wat zijn de prioriteiten van EUWMA?
EUWMA staat voor een regionaal waterbeheer. Daarbij richt de organisatie zich specifiek op de bescherming tegen overstroming en op duurzaam waterbeheer en landgebruik.
De specifieke beleidsgebieden van EUWMA vind je op deze website.

Welke activiteiten voert EUWMA uit?
EUWMA informeert leden over regionaal waterbeheer en stimuleert samenwerking tussen de leden. Het stelt position papers op ten behoeve van beleidsontwikkeling, ontwikkelt projectvoorstellen en organiseert bijeenkomsten voor de leden.

Wat is de link met de Europese Commissie?
EUWMA doet beleidsvoorstellen voor regionaal watermanagement in Europa en initieert projecten om dit te ondersteunen.

Welke Nederlandse organisaties zijn lid?
De Unie van Waterschappen is lid en voert het secretariaat van EUWMA.