EWA is een onafhankelijke niet-gouvermentele lobbyorganisatie voor het verbeteren van het waterbeheer op het gebied van drinkwater, afvalwater en water-gerelateerd afval.

De leden zijn voornamelijk nationale en/of regionale belangenorganisaties van waterbedrijven. De associatie heeft ongeveer vijftig leden en bijna alle EU-lidstaten hebben een vertegenwoordiging. Naast de EU-lidstaten zijn er ook organisaties uit Albanië, Servië en Noorwegen aangesloten.

Wat is het doel van EWA?
EWA biedt een forum voor de discussie over technische en beleidsvraagstukken in Europa. Daarnaast informeert EWA haar leden over de ontwikkeling van EU-wetgeving en probeert het beleid waar nodig het beleid ook te beïnvloeden. Het uiteindelijke doel van EWA is, door deze uitwisseling van kennis, een bijdrage te leveren aan duurzaam water management, veilige watervoorziening en de bescherming van water- en bodemmilieu.

Welke activiteiten voert EWA uit?
De belangrijkste activiteiten zijn ondergebracht onder twee comités binnen de organisatie:
Het European Technical and Scientific Committee (ETSC), gericht op het verkrijgen van kennis en kennisoverdracht. Dit comité houdt zich bezig met publicaties op het gebied van drinkwater en afvalwater. Daarnaast worden er conferenties georganiseerd, workshops gehouden en werkgroepen van internationale experts samengesteld.

Het European Policy Committee (EPC). Dit is de lobbypoot van de organisatie. Het EPC volgt de Europese Commissie (EC) en organiseert regelmatig vergaderingen met ambtenaren van de EC op het terrein van waterbeheer. Het EPC geeft namens zijn leden adviezen aan officiële Europese instellingen. EWA is aanwezig bij vergaderingen van de strategische coördinatiegroep ten behoeve van de gemeenschappelijke implementatiestrategie van de Kaderrichtlijn Water (KRW). EWA onderhoudt nauw contact met andere Europese verenigingen en instellingen.

Wat is de link met de Europese Commissie?
EWA is een van de belangrijkste lobbyorganen op het gebied van drinkwatervoorziening en afvalwater. De organisatie maakt geen onderdeel uit van de Europese instituties, maar is er wel op gericht de belangen van de sector zo goed mogelijk te behartigen binnen de EU.

Welke Nederlandse organisaties zijn lid?  
Nederlandse leden zijn Aquatech en de Vereniging van Nederlandse waterbedrijven in Nederland (VEWIN). Bekijk hier een overzicht van de partners van EWA.