Het European Water Partnership (EWP) is een netwerk- en lobbyorganisatie voor de watersector met ongeveer dertig leden afkomstig van publieke en private organisaties. Het verschil met platforms als EurAqua en EurEau is dat de leden van EWP zowel uit het bedrijfsleven als uit het publieke domein komen.

Wat is het doel van EWP?
Doel van EWP is te komen tot een gezamenlijke Europese visie op water voor 2030 en daarna. De organisatie streeft naar duurzaam watermanagement en het universele recht op de toegang tot schoon water en sanitatie.

Welke activiteiten voert EWP uit?
EWP richt zich op de volgende activiteiten:

  • Bieden van een onafhankelijk forum voor de leden voor discussies op het gebied van innovatief waterbeheer en technische en financiële oplossingen
  • Mobiliseren van fondsen
  • Stimuleren van samenwerking tussen de leden
  • Zorgen voor een goede informatievoorziening richting beleidsmakers zodat deze op de hoogte zijn van de uitdagingen en problematiek binnen de watersector
  • Aansturen op het behalen van de Sustainable Development Goals in Europa
  • Een bijdrage leveren aan watergerelateerde EU-projecten
  • Bevorderen van technologische innovatie en ontwikkeling en uitvoering van demonstratieprojecten op het gebied van innovatieve technologieën met als doel de weg te bereiden voor marktintroductie

Welke Nederlandse organisaties zijn lid?
Er zijn diverse Nederlandse organisaties aangesloten bij EWP, zowel publiek, privaat, als non-profit. Bekijk hier een overzicht van de partners van EWP.