Bureau Brussel is voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het expertisecentrum voor Europese programma’s. Het stimuleert, faciliteert en beheert de samenwerking met andere organisaties, zoals kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Wat zijn de prioriteiten van het Bureau Brussel van Rijkswaterstaat?
Belangrijke thema’s van het Bureau Brussel voor Rijkswaterstaat zijn:

  • Corridorbeheer (intelligente transportsystemen)
  • Stedelijke leefbaarheid
  • Asset management
  • Water en klimaat
  • Circulaire economie
  • Gezamenlijke financiering
  • Digitale agenda

Rijkswaterstaat participeert actief in diverse Europese programma’s, zoals Horizon 2020, Connecting Europe Facility (CEF), LIFE en Interreg. Daarnaast is Rijkswaterstaat onder andere lid van WssTP en neemt namens het Directoraat-Generaal Water en Bodem (DGWB) deel aan diverse riviercommissies.

Voor intern gebruik binnen het ministerie van IenW is onder meer een spelregelkader EU-subsidies beschikbaar.