Bureau Brussel behartigt de belangen van de Nederlandse drinkwaterbedrijven en waterschappen bij instellingen van de Europese Unie. Bureau Brussel doet dat namens de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland (VEWIN) en de Unie van Waterschappen (UvW). Niet te verwarren met het Bureau Brussel van Rijkswaterstaat.

Wat zijn de prioriteiten van Bureau Brussel van VEWIN en UvW?
Bureau Brussel signaleert welke relevante dossiers er in Brussel spelen en coördineert de eventuele (re)actie. Het Bureau focust zich op de actieve dossiers, het lobbytraject en de contacten met directoraten en politici. Ook zet Bureau Brussel zich in om de contacten met de achterban van de drinkwaterbedrijven en waterschappen zo goed mogelijk te onderhouden.