Het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel behartigt de belangen van provincies bij de Europese instellingen. Het HNP is in 2000 opgericht door het Interprovinciaal overleg (IPO) in samenwerking met de provincies. De provincies hebben zich in het HNP georganiseerd in vier landsdelen: Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Oost-Nederland, Regio Randstad en Zuid-Nederland. Het HNP heeft voor verschillende inhoudelijke dossiers teams samengesteld waarin elk landsdeel wordt vertegenwoordigd.

Wat zijn de prioriteiten van het HNP?
Het beleid van de Europese Unie (EU) is van grote invloed op de provincies. Bijvoorbeeld als het gaat om milieuwetgeving (luchtkwaliteit), de Kaderrichtlijn Water, natuurbeleid, de aanbesteding van regionaal openbaar vervoer en het stimuleren van de regionale economie. Het HNP behartigt de belangen van de provincies binnen de EU.

De Europese fondsen, met name het Europees Fonds voor Regionale Economie (EFRO), zijn belangrijk voor de provincies. Het IPO stimuleert samenhang met onder meer het Nederlandse Plattelandsontwikkeling Programma (POP) en het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Wat is de link met de Europese Commissie?
De formele beïnvloeding van de Europese instellingen vindt vooral plaats via het Europees Comité van de Regio’s waarvan de provincies lid zijn.