De vereniging Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) is opgericht om het Nederlandse kennisveld te informeren over de Europese beleidsontwikkelingen op het gebied van onderzoek en innovatie en onderwijs. Neth-ER biedt haar leden een platform voor afstemming en coördinatie. Hierdoor kan het Nederlandse kennisveld het beleidsvormingsproces in Europa beïnvloeden. Ook kan het optimaal inspelen op de Europese programma’s en regelgeving.

Wat zijn de prioriteiten van Neth-ER?
Dossiers met prioriteit zijn bijvoorbeeld Horizon 2020, Europese Onderzoeksruimte (ERA) en de vermindering van administratieve lasten bij Europese projecten.

Welke activiteiten voert Neth-ER uit?
Neth-ER zorgt voor informatievoorziening, gecoördineerde beleidsbeïnvloeding, externe contacten en relaties, synergie en afstemming. Instellingen en organisaties op het gebied van kennis en onderwijs kunnen lid worden van Neth-ER en gebruik maken van de diensten.

Welke Nederlandse organisaties zijn lid?
Leden van Neth-ER zijn onder meer de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO). Bekijk een uitgebreide lijst van alle leden van Neth-ER.