Bij de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden in de Europese Unie (PV EU) werken experts van alle Nederlandse ministeries. De PV EU behartigt de Nederlandse belangen in de Europese Unie (EU).

Welke activiteiten voert de PV EU uit?
De PV EU vertegenwoordigt Nederland op de wekelijkse bijeenkomsten van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers (Comité des représentants permanents: Coreper). Hier worden vergaderingen van de verschillende formaties van de Raad van Ministers voorbereid. Er zijn twee verschillende samenstellingen:

  • Coreper I bestaat uit plaatsvervangende Permanente Vertegenwoordigers die verschillende thema’s bespreken, zoals klimaat en energie, interne markt, sociale zaken, landbouw en onderwijs.
  • Coreper II bestaat uit de Permanente Vertegenwoordigers en behandelt monetaire en financiële dossiers, buitenlandse politiek, justitiële samenwerking en dossiers die betrekking hebben op de organisatie van de EU.

Daarnaast is er nog een derde groep vertegenwoordigers die binnen de EU op ambassadeursniveau bijeenkomt om het gemeenschappelijke buitenland- en veiligheidsbeleid van de EU te bespreken.

Welke organisaties uit Nederland zijn betrokken bij, of werken samen met de PV EU?
Voor de Nederlandse belangenbehartiging op het gebied van onderzoek voor water en klimaat zijn de PV-afdelingen Onderzoek en Atoomzaken en Infrastructuur en Milieu van belang.