De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is een agentschap dat ondernemend Nederland stimuleert bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen.

RVO.nl maakt onderdeel uit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, maar voert ook opdrachten uit voor andere ministeries. Daarnaast werkt RVO.nl in opdracht van de Europese Unie.

Welke activiteiten voert RVO.nl uit?
RVO.nl is onder meer betrokken bij de uitvoering van diverse Europese subsidieregelingen zoals Horizon 2020, LIFE, Interreg en CEF Transport. RVO.nl fungeert voor die regelingen als ‘National Contact Point’ en vormt de verbinding met de Europese programmabureaus, de National Contact Points van aangesloten landen en andere relevante EU organisaties. De betrokken RVO-adviseurs ondersteunen Nederlandse aanvragers van subsidie bij consortiumvorming en het ontwikkelen van projectvoorstellen. Ook brengen de adviseurs onderwerpen die voor Nederland belangrijk zijn, in bij de Europese ‘programme committees’ die betrokken zijn bij de agendavorming en ontwikkeling van de Europese subsidieprogramma’s.

Daarnaast voert RVO.nl Europese projecten uit en ontwikkelt middelen voor het vergroten van het innovatievermogen van Nederland. De adviseurs van team IRIS (Internationaal research en innovatie samenwerking), het team van Enterprise Europe Netwerk en het Innovatie Attaché Netwerk (IA-netwerk) spelen hierin een belangrijke rol.