De Commissie Europa en Internationaal van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) behartigt de belangen van de Nederlandse gemeenten in de Europese Unie en de Raad van Europa.

De leden van de Commissie Europa en Internationaal zijn afkomstig uit de volgende delegaties en netwerken:

Wat is de link met de Europese Commissie?
De formele beïnvloeding loopt met name via het Comité van de Regio’s.