LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement) is het financieringsinstrument van de EU voor ondersteuning van projecten op het gebied van milieu- en natuurbehoud en klimaatactie. LIFE valt onder de DGs Environment en Climate van de Europese Commissie.

Wat is het doel van het programma?
Het doel van LIFE is het ondersteunen van projecten die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid. De projecten moeten een duidelijke bijdrage leveren aan het EU-beleid: ze ontwikkelen het beleid verder of nemen belemmeringen weg die de uitvoering van beleid in de weg staan. Voor de financieringsperiode 2014-2020 stelt LIFE in totaal ongeveer 3,4 miljard euro beschikbaar.

Welke thema’s omvat LIFE?
Het programma ondersteunt projecten op het gebied van:

  • natuur en biodiversiteit (o.a. verbeteren van Natura 2000-gebieden)
  • milieu en efficiënt hulpbronnengebruik (pilots en demonstraties van innovatieve milieutechnologieën)
  • klimaatverandering (adaptatie en mitigatie)

Wie kan deelnemen?
Overheidsinstanties, kennisinstellingen, bedrijven en andere organisaties kunnen voorstellen indienen, mits zij in de EU geregistreerde rechtspersonen (entiteiten) zijn.

Welk type projecten vallen onder het programma?
LIFE kent vier financieringsvormen:
1)            Traditionele projecten voor NGO’s, mkb en uitvoeringsorganisaties.
2)            Integrated Projects: grote projecten met een looptijd tot 7 jaar en een budget tot 12 miljoen euro, van belang voor departementen die nationale strategieën voor de Europese agenda moeten ontwikkelen en uitvoeren (bijvoorbeeld voor klimaatadaptatie).
3)            Technical Assistance Projects: projecten bedoeld om een integraal project voor te bereiden.
4)            Preparatory Projects: projecten bedoeld om de implementatie van specifiek EU-milieubeleid en EU-regelgeving te ondersteunen.

Daarnaast beheert de Europese Investeringsbank twee financiële instrumenten van LIFE: Natural Capital Financing Facility (NCFF) en Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE).

Aan welke eisen moeten projecten voldoen?
De projecten moeten:

  • Bijdragen aan EU-doelstellingen
  • Innovatief zijn en zich onderscheiden van eerdere innovaties of projecten
  • Naar meerdere landen opschaalbaar zijn

Het aantal partners verschilt per type project. Eén enkele partij kan aanvragen, echter een project dient wel een transnationaal karakter te hebben en Europees opschaalbaar te zijn. Dat is gemakkelijker aan te tonen als er partners uit meerdere landen bij betrokken zijn.

Consortia rond een ‘integrated project’ (IP) bestaan vaak uit een groot aantal nationale partijen, met hooguit betrokkenheid van één buurland.

Wat is de EU-bijdrage?
Gemiddeld is de EU-bijdrage per project ongeveer 1 tot 3 miljoen euro. Afhankelijk van het type project wordt 55-75% van het totaalbudget gefinancierd.

Hoe kan ik een aanvraag doen?
LIFE publiceert jaarlijks één call voor projecten op de LIFE website. LIFE definieert geen specifieke calls, maar geeft op hoofdlijnen ‘onderwerpen’ aan waar projecten binnen moeten vallen. Publicatie rond april; deadline juni (stage 1) en september.

Voorbeeldprojecten
EU Database met projecten:
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm

LIFE WATER FACTORY http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=7213

Nederlandse voorbeeldprojecten:
https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/werk-in-uitvoering/zorgen-voor-droge-voeten-en-schoon-water/themista/themista

http://www.cellu2pla.nl/nl/

http://www.cenirelta.eu/

Advies en ondersteuning bij aanvraag
De National Contact Points (NCP) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) helpen bij het schrijven van een overtuigende projectaanvraag, kijken of het project past binnen de voorwaarden van LIFE, denken mee in het interpreteren van de richtlijnen en kunnen een pre-screening van de aanvraag uitvoeren.