Het European Innovation Partnership (EIP) on Water is een Europees partnerschap met als doel om innovaties te versnellen die Europese en mondiale maatschappelijke uitdagingen voor de watersector aanpakken.

Het EIP is een initiatief van de Europese Commissie onder het Innovation Union Flagship Initiative.

Het EIP Water omvat onder meer 29 Action Groups. Deze actiegroepen zijn vrijwillige, multi-stakeholder samenwerkingsverbanden gericht op het ontwikkelen, testen, opschalen, verspreiden en stimuleren van het gebruik van innovaties door marktpartijen. Deelnemers komen uit verschillende landen.

Wat zijn de voordelen van deelname?

  • Toegang tot internationaal netwerken
  • Toegang tot internationale kennis door samenwerken
  • Grotere zichtbaarheid en bekendheid. Er mag onder meer gebruikgemaakt worden van EIP Water branding
  • Beter toegerust om Europese middelen binnen te halen
  • Meer invloed op Europees water- en innovatiebeleid

Wie kan lid worden?
Bedrijven en organisaties kunnen lid worden van een bestaande Action Group of samen met Europese partners nieuwe Action Groups oprichten. Een Action Group wordt geformaliseerd via een ‘Call for Expression of Commitment’. Voorstellen moeten aansluiten op de prioriteiten van het EIP.
Daarnaast is er een marktplaats en vindt jaarlijks een conferentie plaats in één van de deelnemende landen.

Andere relevante EIP’s zijn EIP Smart Cities and Communities en EIP Raw Materials.