Horizon Europe bouwt voort op het succes van Horizon 2020 (2014-2020). Van 2021-2027 biedt het programma ondersteuning aan bedrijven en organisaties die internationaal bezig zijn met onderzoek en/of innovatie.

Met Horizon Europe wil de Europese Commissie (EC) het concurrentievermogen van Europa vergroten door onderzoek en innovatie te stimuleren. Daarnaast wil de EC bedrijven, kennisinstellingen, overheden en non-profit organisaties uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen. Het totaalbudget voor de periode 2021-2027 zal rond de 80 miljard euro zijn.

 

Structuur


De samenhang tussen de pijlers en horizontale acties in Horizon Europe.

Er worden drie pijlers en enkele horizontale acties onderscheiden.

 

Pijler 1: Excellent Science

De Excellent Science pijler heeft als doel de wetenschap in Europa op topniveau te houden of te brengen. Daarnaast dragen de acties uit deze pijler bij om van Europa een aantrekkelijke locatie te maken voor ’s werelds beste onderzoekers.

Deze pijler bestaat uit drie onderdelen:

 • European Research Council (ERC) voor excellent baanbrekend onderzoek;
 • Marie Skłodowska Curie acties voor het bevorderen van de training en internationale mobiliteit van onderzoekers;
 • Onderzoeksinfrastructuren voor het versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van onderzoek.

 

Pijler 2: Global Challenges and European Industrial Competitiveness

Pijler 2 richt zich op de grote maatschappelijke uitdagingen die grensoverschrijdend zijn. Die zijn onder andere benoemd in de Sustainable Development Goals (SDGs). Brede samenwerking is nodig om de omvang en complexiteit van deze problemen aan te pakken. Aanvragers binnen deze pijler zijn vaak consortia van meerdere publieke en private partijen.

Binnen pijler 2 zijn de volgende clusters opgenomen:

 • Cluster 1: Health
 • Cluster 2: Culture, Creativity and Inclusive Society
 • Cluster 3: Civil Security for Society
 • Cluster 4: Digital, Industry and Space
 • Cluster 5: Climate, Energy and Mobility
 • Cluster 6: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

Specifieke water en klimaat thema’s zijn verdeeld over de clusters 3, 4, 5 en 6. De specifieke thema’s die onder deze clusters vallen zijn opgenomen in deze tabel.

 

Pijler 3: Innovative Europe

De derde pijler is ingevuld met

 1. European Innovation Council (EIC). De EIC richt zich voornamelijk op individuele innovatieve bedrijven en zal primair bestaan uit 2 onderdelen:
 • De Pathfinder voor innovaties met een laag Technology Readiness Level (TRL)
 • De Accelerator voor innovaties met een hoog TRL. Daarbij worden mogelijkheden geboden voor het combineren van diverse vormen van financiering, waaronder ook investering in vermogen (equity).
 1. European Innovation Ecosytems. Dit onderdeel is gericht op het opbouwen en versterken van ecosystemen en zal regionale en nationale innovatie-actoren met elkaar verbinden.
 2. Het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT). Het Europese orgaan EIT stimuleert innovatie in heel Europa door bedrijven, onderwijs en onderzoek te integreren om oplossingen te vinden voor urgente wereldwijde uitdagingen.
Horizontale acties

Naast de drie pijlers bevat Horizon Europe ook enkele horizontale programma’s. Om de Europese Onderzoeksruimte (ERA) te versterken zet Horizon Europe diverse instrumenten in die gericht zijn op verbreding van excellentie in Europa en hervormingen van nationale onderzoeks- en innovatiesystemen. Voorbeelden van deze instrumenten zijn Teaming, Twinning en European Cooperation in Science and Technology (COST).

Een schematische weergave en verdere informatie over de structuur van Horizon Europe vindt u hier.

 

Wat verandert er ten opzichte van Horizon 2020?

Nieuw in Horizon Europe zijn de missies. Missies hebben de ambitie om de samenleving te veranderen en vorm te geven. Missies zullen een reeks activiteiten beslaan, van onderzoek tot aan het introduceren van innovatieve ideeën op de markt. Vier van de vijf missies zijn relevant voor  het domein water en klimaat:

Een andere verandering binnen Horizon Europe is de versimpeling van het ‘landschap van partnerschappen’ (nu ondergebracht in Public Public Partnerships, waaronder ERA-netten). Het aantal verschillende vormen van partnerschappen wordt teruggebracht tot drie, namelijk de co-programmed, co-funded en institutionalised partnerschappen. Welke partnerschappen in Horizon Europe toegespitst zullen worden op water en klimaat moet nog uitgekristalliseerd worden.

 

Hoe kan ik aan de slag met Horizon Europe?

De calls van Horizon Europe zullen vanaf 2021 worden opengesteld. Echter kunt u nu al nagaan of de aangeboden ondersteuning voor uw organisatie relevant is.

De Horizon Europe adviseurs van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) helpen u graag met uw vragen. Uw adviseur denkt mee over de inhoud van uw project, adviseert over de haalbaarheid ervan en weet binnen welk programma(onderdeel) uw project het beste past.

 

Wilt u in 2020 Europese subsidie aanvragen?

Dat kan nog via het huidige Horizon 2020 programma. Met name calls binnen de European Green Deal zouden interessant kunnen zijn.