Het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) is een onafhankelijk orgaan van de Europese Unie en maakt onderdeel uit Horizon 2020.

Wat doet het EIT?
Het EIT stimuleert duurzame groei en de concurrentiekracht van de EU door het samenbrengen van het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek in dynamische, grensoverschrijdende partnerschappen: de kennis- en innovatiegemeenschappen (in het Engels Knowledge and Innovation Communities, of KICs).

Prioriteiten van het EIT zijn:

  • Het integreren van onderwijs in het innovatienetwerk
  • Het creëren van banen door innovatie binnen bestaande bedrijven en het opzetten van nieuwe innovatieve bedrijven via de KICs
  • Het actief delen en verspreiden van kennis en resultaten van de KICs.

Wat doen de KICs?
De KICs ontwikkelen innovatieve producten en diensten, zetten bedrijven op en leiden een nieuwe generatie ondernemers op. De KICs hebben co-locatiecentra in de hele EU en werken samen met regionale centra om het effect van hun activiteiten te vergroten. Activiteiten beslaan de hele innovatieketen en omvatten training en onderwijs, ondersteuning bij op de markt brengen van innovaties, projecten en business incubators.

Op dit moment zijn er acht KICs actief. Climate KIC is de binnen deze sector de meest relevante KIC. De community is gericht op het aanpakken van uitdagingen op het gebied van klimaatverandering. Andere water- en klimaatgerelateerde KICs zijn KIC InnoEnergy, EIT Raw Materials, EIT Food en EIT Stedelijke mobiliteit (start 2018). Oprichting van een KIC vereist een business plan. Het EIT draagt maximaal 25% bij aan het opzetten van een KIC.

Het Regionale Innovatieprogramma van het EIT (EIT RIS) is gericht op het verhogen van het innovatievermogen in gebieden en regio’s van Europa die niet met het EIT en de KICs werken.