Climate KIC is een publiek-privaat samenwerkingsverband van meer dan 250 organisaties, gericht op innovatie en het stimuleren van ondernemerschap. Climate KIC is één van de KICs opgezet door het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT).

Climate KIC richt zich op klimaatadaptatie en -mitigatie. Thema’s zijn Urban transition, Sustainable production systems, Sustainble land use, en Decision Metrics & Finance.

Activiteiten van de KIC zijn:

  1. Onderwijs: Hieronder vallen verschillende onderwijsprogramma’s, zoals masterprogramma’s en summer schools, maar ook cursussen zoals het Innovation Catalyst program, gericht op organisatorische veranderingen en systeeminnovatie.
  2. Ondernemerschap: Ondersteuning van ondernemers bij de ontwikkeling van innovaties via ClimateLaunchpad en Climate KIC Accelerator. Het gaat o.a. om seed-financiering.
  3. Innovatie.
    • Pathfinder, innovation en flagship projects: het samenbrengen van partners om klimaatvriendelijke innovaties naar de markt te brengen in innovatieprojecten van kleine tot grote schaal.
    • Climate Markter Accelerator (CMA): Samenbrengen van vraag en aanbod.

Hoe kan ik een aanvraag doen?
Climate KIC schrijft calls for proposals uit op diverse thema’s voor verschillende fasen van innovatie. Deze calls for proposals, met de beschrijving van thema’s, planning en voorwaarden, worden gepubliceerd op de website. De EU financiert een deel van de projecten die door Climate KIC via calls for proposals worden gepubliceerd.

Nederland is één van de hubs van Climate KIC. Het kantoor is gevestigd in Utrecht.

Voorbeelden van projecten: