Het Cooperation in Science and Technology (COST)-programma bestaat sinds 1971 en is een initiatief van de Europese Commissie. COST is gericht op samenwerking en kennisuitwisseling tussen onderzoekers.

De kern van het COST-programma zijn de zogeheten COST Actions. Dit zijn bottom-up wetenschappelijke en technologische netwerkinitiatieven. COST Actions hebben een looptijd van vier jaar en staan open voor onderzoekers en stakeholders. Voorbeelden van COST Actions zijn workshops, conferenties, onderwijs, korte onderzoeksmissies en kennisverspreiding. Het COST-programma financiert geen onderzoek.

De COST Actions worden gefinancierd vanuit het Horizon 2020-programma (H2020). Hiertoe staat doorlopend een call open.