P2P: Public Public Partnerships

Door het stimuleren van transnationale publiek-publieke netwerken (P2P) willen de Europese Commissie en de lidstaten versnippering van onderzoek en innovatie voorkomen.