Artikel 185 netwerken voor onderzoek en innovatie zijn gezamenlijke netwerken van de lidstaten en de Europese Unie. Artikel 185 verwijst naar een artikel van het Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). Hierin wordt geregeld dat de EU kan deelnemen aan activiteiten van de lidstaten, zoals het gezamenlijk programmeren en financieren van onderzoek.

Wat zijn voorbeelden van Artikel 185 netwerken?

  • Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA): een netwerk voor onderzoek en innovatie over duurzaam watergebruik en voedsel rond het Middellandse zeegebied. Nederland maakt geen deel uit van dit netwerk, echter call for proposals staan wel open voor Nederlandse onderzoekers. Op de hoogte blijven kan door in te schrijven op de nieuwsbrief. Meer informatie is te vinden via de EU-website.
  • EUROSTARS: programma om innovatie te stimuleren bij MKB bedrijven. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) geeft hier meer informatie.
  • Samenwerking van EU-lidstaten rond de Baltische Zee en de EU voor onderzoek en innovatie (BONUS). De bedoeling is dat BONUS wordt uitgebreid naar de Noordzee.

Welke voorwaarden zijn verbonden aan deelname?

  • Het project heeft toegevoegde waarde voor het behalen van EU doelen en het Artikel 185 instrument is het meest effectief.
  • Er moet voldoende kritische massa zijn vanuit de lidstaten, doel van het samenwerkingsproject moet helder zijn, er moet duidelijkheid zijn over het onderzoeksprogramma en het project moet bijdragen aan Horizon 2020.

Deelname van de EU aan Artikel 185 initiatieven moet door het Europees Parlement worden goedgekeurd. Hieraan gaat een assessment vooraf.