De lidstaten financieren gezamenlijk calls voor onderzoek en innovatie, al dan niet met medefinanciering van de Europese Commissie (EC). De calls worden uitgeschreven rond specifieke thema’s. Het gaat om calls van JPI’s, ERA-netten en Artikel 185 initiatieven. Bij een ERA-net cofund geeft de EC een top-up van 50%. Bij een Artikel 185 project neemt de EC actief deel aan de call en dekt 50% van de totale kosten.

Hoe gaat de financiering van projectvoorstellen in zijn werk?
Meestal wordt gewerkt met een virtuele common pot. Dit betekent dat de ingelegde middelen in principe weer ter beschikking komen aan de onderzoeksorganisatie die het geld heeft ingelegd. Deze verdeelt vervolgens de middelen onder de ‘eigen’ deelnemers van gehonoreerde projectvoorstellen. Bij een real common pot wordt niet naar de herkomst van de middelen gekeken en alleen gelet op de positie van het projectvoorstel op de ranglijst.

De EC stelt bij een ERA-net cofund als eis dat bij de honorering van projecten niet afgeweken mag worden van de ranglijst met projectvoorstellen, ook als de middelen van bepaalde lidstaten niet meer toereikend zijn. Dit heeft tot gevolg dat vaak niet alle middelen kunnen worden ingezet. Dit kan deels worden voorkomen door een deel van de top-up van de commissie als real common pot in te zetten. Ook komt het voor dat lidstaten achteraf nog geld bijleggen.

Omdat ook dan de EC-middelen niet worden uitgeput, eist de EC vanaf 2018 dat de lidstaten circa 20% van de middelen in reserve houden, waarover geen top-up wordt gegeven. Hierdoor wordt dus de totale bijdrage van de EC lager.

Wat zijn de voorwaarden voor deelname?
De calls zelf zijn vergelijkbaar met de Research and Innovation Actions binnen Horizon 2020, maar de consortia en projectomvang zijn vaak kleiner. Vaak moeten er partners uit tenminste drie landen deelnemen en worden er voorwaarden gesteld aan de maximale projectomvang. De projecten duren gemiddeld drie jaar. De calls hebben een nationale bijlage, waarin de voorwaarden van de nationale onderzoeksfinanciers vermeld staan, onder anderen over de kosten die in aanmerking komen voor subsidie en over de doelgroep die mag reageren.

Hoe kan ik inschrijven op de calls?
De calls worden gepubliceerd op de websites van het organiserende netwerk (JPI, ERA-net, artikel 185) en vaak ook op de website van de nationale financiers zoals NWO. Het selectieproces vindt vaak plaats in twee stappen; de eerste fase is een korte beschrijving van het project, de tweede fase het volledige voorstel. Vervolgens worden de projecten gerangschikt. Nadat de projectvoorstellen zijn goedgekeurd, worden subsidieovereenkomsten afgesloten met de nationale onderzoeksfinanciers.

Wat is de financiële bijdrage?
Het onderzoek wordt voor 100% gefinancierd. Zie onderstaande tabel voor een overzicht.