European Research Area (ERA)-netten zijn gestart onder het zesde Europese Kaderprogramma (FP6). Ze richten zich op het gezamenlijk agenderen, programmeren en realiseren van onderzoek. De ERA-netten zijn de voorlopers van de huidige Joint Programming Initiatives (JPI’s). Verwarrend is dat de joint calls voor onderzoek soms ook ERA-netten worden genoemd. Een ERA-net kan dus zowel een netwerk zijn als een joint call voor onderzoek.

Welke ERA-netten zijn er?
Belangrijke nog bestaande ERA-netten zijn: BiodivERsA gericht op biodiversiteit en ecosysteemdiensten; en OCEANERA-NET gericht op energie uit oceanen. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is lid van BiodivERsA en het ministerie van EZK is betrokken bij OCEANERA-NET.