Joint Programming Initiatives (JPI’s) zijn samenwerkingsverbanden van landen in Europa en daarbuiten. Doelstelling is om Europees onderzoek over de grenzen heen meer op elkaar af te stemmen en onderzoekers te laten samenwerken rond bepaalde thema’s. Joint Programming focust daarbij op de grote gemeenschappelijke uitdagingen. De JPI’s zijn geïnitieerd door de Europese Commissie als onderdeel van de Europese onderzoeksruimte (ERA).

Welke JPI’s zijn gerelateerd aan water en klimaat?

  • Water JPI: richt zich vooral op waterzekerheid en ecologie
  • JPI Climate: richt zich zowel op klimaatadaptatie als -mitigatie
  • FACCE JPI: richt zich op duurzame landbouw (voedselzekerheid en klimaat)
  • JPI Urban Europe: richt zich op veerkrachtige en concurrerende steden
  • JPI Oceans: richt zich op gezonde en productieve zeeën en oceanen.

De JPI’s worden aangestuurd vanuit de lidstaten, meestal vanuit de beheerders van nationale kennisagenda’s (bijv. vakdepartementen) en/of onderzoeksfinanciers, zoals NWO. De Europese Commissie faciliteert het proces van netwerkvorming en JPI-management en betaalt soms mee aan de activiteiten van de JPI’s, zoals joint calls (ERA-net cofunds).  De agenda’s van de JPI’s hebben veel invloed op de vormgeving van Horizon 2020. Lidstaten doen op vrijwillige basis mee aan de activiteiten (variable geometry), zie verder Joint calls en ERA-netten.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is betrokken bij Water JPI en JPI Climate.

Wat zijn de belangrijkste activiteiten?

  • Het opstellen van een visie en kennis- en innovatieagenda’s (SRA of SRIA’s);
  • Het opstellen van een implementatieplan;
  • Het uitvoeren van dit plan, bijvoorbeeld door middel van joint calls, workshops, het opzetten van een joint research infrastructure, knowledge hubs en uitwisseling van onderzoeker.