Joint Technology Initiatives (JTI’s) zijn lange termijn Public Private Partnerships die vallen onder Artikel 187 van het Verdrag van Lissabon. Het gaat om Europese samenwerking met de innovatieve industrie.

Waar zijn JTI’s voor bedoeld?
De JTI’s vinden hun oorsprong in de European Technology Platforms (ETP’s) en zijn bedoeld voor een meer formele en langjarige samenwerking met de Europese Commissie. Hiertoe wordt een aparte juridische entiteit de Joint Undertaking (JU) geïmplementeerd. De JU’s zijn verantwoordelijk voor het uitzetten van calls. Er is een afgebakend budget voor zeven jaar uit Horizon 2020.

Een voorbeeld van een JTI is Bio-Based Industries (BBI). Meer informatie hierover is te vinden via RVO.nl.

Er zijn momenteel geen JTI’s op het terrein van water en klimaat.