Het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO) is een van de Europese structuurfondsen (ESIF). Het beoogt de eco­nomische verschillen tussen Europese regio’s terug te dringen. Daartoe worden projecten gefinancierd die de economie van zwakkere regio’s versterken en de economische groei van de meer ontwikkelde regio’s vergroten. In het kader van regionale ontwikkeling zijn daarom twee doelstellingen opgesteld:

  1. Investeren in groei en werkgelegenheid
  2. Europese territoriale samenwerking

EFRO bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Nationale programma’s, ook wel landsdelige agenda’s genoemd
  • Interreg, gericht op Europese territoriale samenwerking
  • Specifieke programma’s, zoals ESPON en Urban Innovation Actions. Deze programma’s zijn in volledig beheer van de Europese Commissie. EFRO en Interreg zijn in gedeeld beheer van de Europese Commissie en de lidstaten.

EFRO draagt in de periode 2014-2020 bij aan vier prioriteiten:

  1. Innovatie en onderzoek
  2. Digitale agenda
  3. Steun voor het mkb
  4. De koolstofarme economie