Interreg valt onder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Interreg is de verzamelnaam voor programma’s die als doel hebben om internationale samenwerking tussen regio’s in Europa te stimuleren. De samenwerking is vooral gericht op economische ontwikkeling, bijvoorbeeld door gezamenlijke innovatie en het uitwisselen van ervaring. Interreg richt zich op innovatie, duurzame groei en circulaire economie.

Binnen Interreg bestaat onderscheid tussen drie vormen van samenwerking:

  1. Grensoverschrijdende samenwerking (focus op grensregio’s) → Interreg A
  2. Transnationale samenwerking (focus op regio’s NorthSea Region, North West Europe) → Interreg B
  3. Interregionale samenwerking (samenwerking tussen diverse EU landen) → Interreg Europe