Onder Interreg A vallen (voor Nederland) vier programma’s. Ieder programma heeft zijn eigen doelgroep, prioriteiten, budget, managementautoriteit en geografische focus op een specifieke grensregio.

De programma’s zijn:

  • Nederland-Duitsland
  • Euregio Maas Rijn
  • Vlaanderen Nederland
  • 2 Zeeën

Met name demonstratieprojecten op het gebied van innovatie, duurzame groei en circulaire economie komen in aanmerking voor subsidie. Bij sommige programma’s kan als onderdeel van een demonstratieproject ook onderzoek gedaan worden.