Interreg B valt voor Nederland uiteen in twee programma’s. Elk programma heeft zijn eigen budget, managementautoriteit en specifieke geografische focus.

De programma’s zijn:

Welk type projecten vallen onder het programma?
Doel van de Interreg programma’s is om de innovatiecapaciteit van het mkb, de circulaire economie en duurzame productiemethoden te bevorderen en de CO2-uitstoot te verlagen. Met name demonstratieprojecten op deze gebieden komen in aanmerking voor subsidie.

Wie kunnen indienen?
Overheden, kennisinstellingen, bedrijven, ngo’s, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en andere geïnteresseerde organisaties kunnen een aanvraag indienen. Consortia (uit in ieder geval 3 aangesloten landen) kunnen alleen geleid worden door organisaties zonder winstoogmerk.

Aan welke eisen moeten projecten voldoen en hoe kan ik een aanvraag indienen?
Interreg NWE en NSR hebben meerdere calls per jaar. De precieze planning en de vereisten bij deze calls zijn terug te vinden op de specifieke websites van de programma’s NSR en NWE.

De indiening van een aanvraag verloopt in twee stappen. Eerst dien je een Expression of Interest (EoI) in: een verkorte aanvraag. Na de goedkeuring van de EoI wordt gevraagd een Full Application (FA) in te dienen.

Met welke landen kun je samenwerken?

  • Interreg NWE: gedeeltelijk: Nederland, Frankrijk, Duitsland
    geheel: België, Luxemburg, Ierland, Zwitserland (zonder EU-financiering), Verenigd Koninkrijk
  • Interreg NSR:
    gedeeltelijk: Nederland, België, Duitsland, Zweden, Verenigd Koninkrijk
    geheel: Denemarken, Noorwegen (zonder EU-financiering).

Wat is de EU-bijdrage?
De EU-bijdrage per project bedraagt 50-60% van het totaalbudget, afhankelijk van programma en/of budget voor voorgenomen projectactiviteiten.

Voorbeeldprojecten

Advies en ondersteuning
Bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO.nl) geven National Contact Points ondersteuning en advies bij het doen van een aanvraag. Zie de contactgegevens.