Het Interreg-programma Europe wordt centraal aangestuurd vanuit Lille, waar zowel de Management Autoriteit als het Gemeenschappelijk Secretariaat zijn gevestigd. De Management Autoriteit delegeert de dagelijkse uitvoering van de projecten naar programmasecretariaten. Daarnaast zijn er Monitoringcomités. In deze comités zitten vertegenwoordigers uit de betreffende lidstaten. Een Monitoringcomité houdt toezicht op de uitvoering van het programma, stelt aanvullende regelgeving voor het programma vast en bewaakt de algemene strategie. Voor Interreg B en Europe zijn deze gevestigd bij de Rijkdienst van Ondernemend Nederland.

Welk type projecten vallen onder het programma?
Kennisprojecten waarin regio’s leren van beleidskeuzes en goede voorbeelden in de regio’s van hun partners op het gebied van innovatie, duurzame groei, CO2-besparing en circulaire economie. Het gaat om beleidsinstrumenten op het gebied van regionale economische ontwikkeling.

Wie kunnen indienen?
Publieke en non-for-profit-organisaties. De primaire doelgroep zijn partijen die direct invloed hebben op, of eigenaar zijn van, lokale beleidsprogramma’s.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?
Interreg Europe heeft een full-proposal aanvraagprocedure. Er is één call per jaar. De doorlooptijd vanaf de sluiting van de call tot aan het besluit is gemiddeld 10 maanden. Alle informatie om een succesvolle aanvraag te schrijven vindt u hier.

Met welke landen kun je samenwerken?
Samenwerking is mogelijk tussen alle 28 lidstaten van de Europese Unie, plus Zwitserland en Noorwegen.

Wat is de EU-bijdrage?
De EU-bijdrage per project is 85% van het totaalbudget voor publieke en 75% voor private partners.

Voorbeeldprojecten
https://www.interregeurope.eu/hericoast/
https://www.interregeurope.eu/sware/

Advies en ondersteuning
Bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO.nl) geven National Points of Contact ondersteuning en advies bij het doen van een aanvraag. Zie de contactgegevens.