Urban Innovation Actions (UIA) is een Europees EFRO-programma dat zich specifiek richt op stedelijke gebieden. Het doel van het programma is het testen van innovatieve ideeën in de praktijk. Voor het programma is een budget van 372 miljoen euro beschikbaar voor de periode van 2014-2020. De middelen zijn uit EFRO afkomstig, en worden beheerd door de EC. Dit in tegenstelling tot de EFRO nationale programma’s en Interreg.

Welke thema’s omvat het programma?
Alle thema’s rond stedelijke ontwikkeling en innovatie passen binnen het programma.

Wie kan deelnemen?
De doelgroep zijn gemeenten uit alle 28 EU-lidstaten met minimaal 50.000 inwoners binnen de gemeentegrenzen.

Welk type projecten komen in aanmerking voor subsidie?
UIA richt zich op demonstratieprojecten. De gemiddelde projectgrootte is tussen de 4 en 6 miljoen euro.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?
Er is gemiddeld één call for proposals per jaar. Deze worden gepubliceerd op de UIA-website. Op de website staat ook de aanvraagprocedure. Er is sprake van een eentraps-aanvraagprocedure. Aanvragers kunnen hun projectidee bespreken met het programmasecretariaat. Er worden seminars gegeven om het voorstel aan te scherpen. De evaluatie van het voorstel neemt 6 maanden in beslag.

Aan welke eisen moet het project voldoen?

  • De gemeente moet minimaal 50.000 inwoners hebben en onder een van de 28 EU-lidstaten vallen.
  • De onderwerpkeuze is vrij, bijvoorbeeld immigratie, stedelijke ontwikkeling, transport, onderwijs, zolang het project maar innovatief is.
  • Het project moet repliceerbaar zijn naar andere gemeentes.
  • Samenwerking met andere partijen en/of landen is niet vereist. Men moet echter wel relevante partijen aan boord hebben om een project uit te voeren. Het is dus wel aannemelijk dat het project uit een samenwerkingsverband bestaat.

Welk percentage van het budget wordt gesubsidieerd?
De subsidie bedraagt 80% van het totaal projectbudget, met een maximum van 5 miljoen euro.