Het Cohesiefonds is een van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen waarmee de EU de welvaartsverschillen tussen de regio’s en de lidstaten wil verkleinen. Het Cohesiefonds is bedoeld voor lidstaten met een bruto binnenlands product (bbp) per inwoner dat lager is dan 90% van het EU-gemiddelde. Het doel van dit fonds is de economische en sociale ongelijkheden te verminderen en een duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Wie kan deelnemen?
Voor de periode 2014-2020 heeft het Cohesiefonds betrekking op Bulgarije, Cyprus, Estland, Griekenland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. Nederland kan dus geen gebruik maken van het Cohesiefonds.

Welke projecten ondersteunt het Cohesiefonds?
Het Cohesiefonds besteedt in totaal 63,4 miljard euro aan activiteiten in de volgende categorieën:

  • Trans-Europese vervoersnetwerken, met name prioriteitsprojecten met Europees belang zoals bepaald door de EU. Het Cohesiefonds ondersteunt infrastructuurprojecten binnen de Connecting Europe Facility, de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen.
  • Milieu: hierbij kan het Cohesiefonds ook energie- of vervoersprojecten ondersteunen, mits deze aantoonbaar ten goede komen aan het milieu op het gebied van energie-efficiëntie, gebruik van duurzame energiebronnen, ontwikkeling van vervoer via het spoor, ondersteuning van intermodaliteit, versterking van het openbaar vervoer, enzovoort.