Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen waarmee de EU de welvaartsverschillen tussen de regio’s en tussen de lidstaten wil verkleinen. Het ESF beoogt de economische en sociale samenhang in Europa te versterken, met name door het bevorderen van werkgelegenheid en sociale integratie.

Voorbeelden van projecten
https://www.europaomdehoek.nl

Welke projecten ondersteunt het ESF?
In de periode 2014 – 2020 is ongeveer 80 miljard euro beschikbaar voor projecten gericht op:

  • Toegang tot de arbeidsmarkt
  • Bevordering van sociale integratie
  • Onderwijs en training
  • Verbetering van de kwaliteit van openbare diensten

Wie kan deelnemen?
Begunstigden zijn nationale en regionale overheden, maar ook publieke en private organisaties die mensen praktische hulp bieden bij het vinden of behouden van een baan. In Nederland staat onder meer een regeling open voor ‘duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren’.

Waar dien ik een voorstel in?
Uitvoering Van Beleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in Nederland verantwoordelijk voor de uitvoering van het ESF.