Ontdek de Europese subsidies en fondsen

Mindmap EUwijzer Versie 3

Er zijn diverse subsidies en fondsen voor het stimuleren van onderzoek en innovatie op het gebied van water en klimaat, die van belang zijn voor de overheid. Veel van de regelingen staan niet alleen open voor de overheid, maar ook voor andere doelgroepen. Vaak gaat het om toegepast onderzoek, waarbij bijvoorbeeld ook kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties een rol kunnen spelen. De doelgroepen van de belangrijkste regelingen staan hier weergegeven.

De regelingen kunnen aangewend worden voor diverse typen van onderzoek. Het kan gaan om fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek, demonstratieprojecten of een combinatie hiervan. Er wordt in dit verband vaak gerefereerd aan Technological Readiness Levels (TRL’s) en Societal Readiness Levels (SRL’s). Het type onderzoek voor de belangrijkste regelingen staat in deze tabel weergegeven. Bent u op zoek naar een specifiek thema binnen de water en klimaat regelingen? Klik hier voor meer informatie.