De European Investment Bank (EIB) is de bank van de Europese Unie (EU). De EIB werkt nauw samen met de Europese Commissie (EC) en Europese instellingen om uitvoering van het EU-beleid te bevorderen. De bank financiert projecten waarmee de doelstellingen van de EU kunnen worden gerealiseerd. De EIB leent geld tegen gunstige tarieven en leent dat op haar beurt tegen gunstige voorwaarden uit aan banken en bedrijven. De EIB vormt samen met het European Investment Fund (EIF) de EIB-Groep.

Welke projecten ondersteunt de EIB?
De bank ondersteunt projecten die bijdragen aan economische groei en banengroei in de EU. Prioriteiten zijn:

  • Innovatie en opleiding
  • Toegang tot kapitaal voor kleine bedrijven
  • Infrastructuur (digitaal, transport)
  • Klimaat en milieu

Minstens een kwart van de steun gaat naar klimaatbestendige economische groei met een lage uitstoot van koolstofdioxide. De projecten worden over de hele wereld uitgevoerd. Lees meer over de klimaatstrategie van de bank.

Welke activiteiten voert de EIB uit en wat zijn relevante producten?
De bank verstrekt onder meer leningen en garanties. Daarnaast geeft de bank financieel advies. Bekijk hier meer informatie over leningen voor het financieren van onderzoek en innovatie. Enkele relevante producten van de EIB zijn:

Opdrachten voor projecten binnen de EU en in de kandidaat-lidstaten besteedt de EIB aan volgens de standaard openbare en niet-openbare aanbestedingsprocedures. De aanbestedingen worden gepubliceerd via de website ted.europa.eu.

Advies en ondersteuning
Invest-NL is vanuit Nederland betrokken bij de EIB en geeft informatie en advies. Zie contactgegevens.