De Europese Commissie (EC) streeft naar het effectief inzetten van de subsidieprogramma’s en het bereiken van maximale impact. Synergie tussen programma’s kan bereikt worden op diverse manieren:
– Binnen projecten diverse subsidieprogramma’s inzetten
– Projecten die op elkaar voortbouwen
– Parallelle projecten die op elkaar aansluiten
– ESIF programma’s kunnen voortbouwen op strategische onderwerpen waarvoor in Horizon 2020 niet voldoende budget aanwezig is

Beleidsmakers en uitvoerende instanties van de subsidie regelingen kunnen daarbij een rol spelen. De Europese Commissie heeft een handleiding geschreven om hen hierbij te helpen.

De handleiding heet: ‘Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes’ en is hier te downloaden.