Mag PPS-toeslag gebruikt worden voor het matchen van Europese projecten?

De privaat-publieke samenwerking (PPS)-toeslag (voorheen TKI-toeslag) is een bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het gezamenlijk ontwikkelen van kennis en innovatie door kennisinstellingen en bedrijven. EZK geeft momenteel 30% toeslag op de private cashbijdrage van dergelijke samenwerkingsverbanden. De PPS-toeslag moet opnieuw ingezet worden voor kennis en innovatie.

Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van de topsectoren en grote PPS buiten de TKI’s kunnen een aanvraag indienen voor PPS-toeslag.

De PPS-toeslag mag niet ingezet worden voor het matchen van Europese projecten die voor 100% gesubsidieerd zijn. Dit zou stapeling van subsidies zijn.