Stimulering Europees Onderzoek (SEO) is een regeling met als doel de Nederlandse deelname van publiek gefinancierde kennisinstellingen binnen EU-programma’s voor onderzoek en innovatie te vergroten. De SEO-regeling is een tegemoetkoming in de kosten die instellingen maken bij deelname aan Horizon 2020. Voor deze regeling is een budget beschikbaar van 50 miljoen euro per jaar. De omvang van de toekenning bedraagt een percentage (ongeveer 9%) van de verworven middelen uit Horizon 2020.

Voor wie is de SEO-regeling?
Financiering uit de SEO-regeling kan niet worden aangevraagd, deze wordt toegekend aan publiek gefinancierde kennisinstellingen op basis van afgesloten contracten in het kader van Horizon 2020. De doelgroep is vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De doelgroepenlijst wordt twee keer per jaar, zowel in het voorjaar als in het najaar, geactualiseerd.

Deelnemers aan projecten die gefinancierd worden door de lidstaten, zoals ERA-netten, komen niet in aanmerking voor de SEO-regeling.