Van welke Europese netwerken is IenW lid?

Het ministerie van IenW is lid van de Governance Board van het Joint Programming Initiative Water (JPI Water). Verder is het ministerie van IenW betrokken bij JPI Climate, JPI Urban Europe en JPI Oceans. Ook is het betrokken bij het European Innovation Partnerships (EIP) on Water.

Rijkswaterstaat is lid van het WssTP: Water Supply and Sanitation Technology Platform.