Wat is een Letter of Support?

Soms vraagt een kennisinstelling het ministerie van IenW om een letter of support (LoS).

Deze LoS zou uiteindelijk kunnen leiden tot politieke en financiële commitment voor IenW. Het is verstandig om hier zorgvuldig mee om te gaan. Deze situatie geldt vooral voor projecten waarvoor co-financiering vanuit de lidstaten vereist is. Voorbeelden zijn FET Flagships en de ESFRI-roadmap.